Hyresvillkor

Hyresvillkor

OBS! En bokning görs per kalenderdag. Bokningens giltighet gäller från morgon och skall returneras senast 18:00 dagen då bokningen är satt att avslutas om ingen annan överenskommelse har nåtts med Rent-a-Plagg AB på förhand. Vad som sker då detta ej uppfylls går att läsa i § 4. Skall bokningen användas över en natt räknas detta som två kalenderdagar.

§ 1. Du är som hyrestagare ansvarig för den utrustning du hyr av oss under hela hyresperioden.

§ 2. Vid skada eller förlust av någon produkt under hyresperioden kommer hyrestagaren att debiteras reparationskostnad samt eventuell värdeminskning eller inköp av lika/likvärdig produkt. Ej återlämnad produkt eller att produkten har blivit ersatt med liknande produkt, likställs med stöld och polisanmäls.

§ 3. Rent-a-Plagg AB äger produkterna. Hyrestagaren får inte låna ut, sälja, pantsätta, hyra ut eller överlåta produkterna utan skriftligt medgivande från Rent-a-Plagg AB

§ 4. Förlängning av hyresperiod måste godkännas av Rent-a-Plagg AB innan ordinarie hyresperiods slut. I annat fall debiteras 400 sek per påbörjat dygn, utöver ordinarie hyresperiod. Detsamma gäller då produkten ej returneras tillbaka till Rent-a-Plagg AB direkt vid hyresperiodens slut.

§ 5. Hyreskostnaden betalas alltid vid bokning/avhämtning. Så länge ingen annan överenskommelse nås. Hyreskostnaden debiteras hyrestagaren från påbörjat dygn. Ingen bokning är giltig före inkommen betalning, så länge ingen annan överenskommelse nås.

§ 6. Åverkan, modifiering eller avlägsnande av märkning eller annan åverkan på produkterna är inte tillåtet och kommer att medföra sanerings kostnader eller inköp av lika/likvärdig produkt.

§ 7. Rent-a-Plagg AB är ansvarig för att produkterna är i funktionsdugligt skick. Vid fel på produkterna skall detta anmälas till Rent-a-Plagg snarast.

§ 8. Produkterna räknas som stöldbegärliga. Vid stöld är hyrestagaren skyldig att göra en polisanmälan samt underrätta Rent-a-Plagg. Hyrestagaren kommer debiteras produkten dess fulla värde.

§ 9. Produkterna är inte försäkrade genom Rent-a-Plagg AB. Hyrestagaren ansvarar själv för att ha en tillräcklig privat/hemförsäkring.

§ 10. Giltig legitimation (körkort/pass/motsvarande) är ett krav vid hyra.

§ 11. Hyrestagaren och Rent-a-Plagg AB skall gemensamt kontrollera produkterna efter kända och okända brister så inga oklarheter skall uppkomma vid återlämning.

§ 12. Hyrestagaren är ansvarig för att produkterna endast används på för dem avsett sätt.

§ 13. Vi leverans till annan adress än din egen bostadsadress är du som hyrestagare ansvarig för att mottagaren kan lösa ut leveransen och är medveten om att leverans kommer att ske till denna adress. Vid ej uthämtad försändelse, debiteras 400kr.

§ 14. Vid avbokning fram till och med tre dagar innan hyresperiodens början återbetalas hela hyresbeloppet utom första dagens hyra, detta oavsett anledning. Ni har dock möjligheten att omboka er bokning till ett senare tillfälle kostnadsfritt och i mån av tillgång. Har din bokning hunnit skickats räknas det som att du har börjat använda produkterna och avbokning är då ej möjlig. du har börjat använda produkterna och avbokning är då ej möjlig.

Ångerrätt?

Du som hyrestagare har rätt att inom 14 dagar häva din beställning från det att du lagt din bokning.

Det gör du genom att kontakta oss på info@rentaplagg.se eller 0730 – 948 777

Vid redan skickade beställningar återbetalas aldrig frakten.

§ 15. Hyrestagaren är själv ansvarig för att ha den kunskap som krävs för att hantera produkterna och vistas i de miljöer som produkterna är gjorda för. Rätt produkt ersätter inte omdöme och riskmedvetenhet.

§ 16. Hyresavtalet är giltigt oavsett väder.

§ 17. Rabattkoder är endast giltiga vid bokningstillfället. Kreditering i efterhand sker ej.

§ 18. Alla våra priser är inklusive moms, om inget annat anges.

§ 19. Turskidor skall lämnas tillbaka utan fästvalla på belaget, om ej detta sker debiteras hyrestagaren 400kr för rengöring. Om belaget har blivit uppruggat för att fästvallan skall fästa, debiteras hyrestagaren för motsvarande ny skida då den bedöms som oanvändbar i Rent-a-Plagg AB´s normala verksamhet.

§ 20. Vid hyra av sovsäck och du som hyresgäst ej nyttjar det medföljande silkeslakanet innebär en extra kostnad på 350kr. Då sovsäcken måste tvättas efter hyresperioden.

§ 21. Vi lämnar rabatt på upp till 7 dagars hyra om du vill köpa produkten. OBS! gäller i mån av tillgång, vi lämnar ingen garanti på att vi kan leverera varan och endast på ordinarie pris. Vid längre hyresperioder lämnas separat pris vid fråga om att köpa loss varan. Det går ej att tillgodoräkna sig redan betalda hyresperioder för att kunna få ett lägre pris.

§ 22. Hyrestagaren är själv ansvarig att kontakta Rent-a-Plagg AB då retursedel saknas för att kunna returnera varan i tid vid hyresperiodens slut. Vid försenad återsändning debiteras fortsatt dygnshyra + 400 sek i avgift tills dess att varan lämnas in hos ombud.

Integritet och Säkerhet

Rent-a-Plagg AB

Orgnr: 556960-4597

Senast ändrad 2019-08-13